Adatkezelési szabályzat - Pakasz Tanya Kemping - Agárd

Adatkezelési szabályzat

Bevezetés

Zöld Imre e.v. (Cím: 2484 Gárdony- Chernel Istán u. 54., e-mail: pakasz@pakasz.hu, adószám: 67711635-1-27, cégjegyzékszám: 50639395)(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://pakasz.hu/ weboldal és a Pákász Tanya Kemping adatkezelését szabályozza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://pakasz.hu/adatvedelem. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelési szabályzat