Házirend - Pakasz Tanya Kemping - Agárd

Házirend

Házirendünk

Kedves Vendégeink!

Közös érdekünk és kellemes pihenésük egyik fontos záloga, hogy a kemping és üdülőházak házirendjét mindannyian betartsák.

A Pákász Tanyán csak azon vendégeink tartózkodhatnak akik, a házirendben leírtak maguk és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják.

Kizárólag olyan személynek adható szállás és ellátás, aki szabályosan bejelentkezik a szálláshelyre, a recepción, az alkalmazottnak átadja érvényes személyazonosságát igazoló dokumentumát.

2021.szeptembertől 01- től a 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése szerint már nem lehet kézzel rögzíteni a vendégek adatait az igazolványok vagy útlevelek alapján, hanem kötelező a digitális okmányolvasók használata. Az okmányolvasókon keresztül digitálisan rögzülnek a szálláshelykezelő szoftverekbe a vendégadatok, majd bekerülnek a titkosítással védett Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA). Az Pákász Tanya üzemeltetője a vendégek részére a kemping szálláshely besorolás szerinti minőségben és mértékben nyújt szolgáltatást. Amennyiben a vendég utólag kéri az ott tartózkodás idejének meghosszabbítását, akkor az üzemeltető más szobát is felkínálhat, mint az,  amelyikben eredetileg el volt szállásolva. Elsősegélynyújtásra a mentőláda a recepción található. A vendég megérkezésekor saját érdekében ellenőrzi a szoba berendezésének állapotát és működését és az esetleges hibákat jelzik a recepción. Biztonsági okok miatt 10 év alatti gyermeket tilos a szobában és a teljes objektum más területein szülői/gondozói felügyelete nélkül hagyni.

 • Felelősségvállalás: A szálláshely nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a szállásadó nem vállal felelősséget. A házigazda nem felel a vendégek közötti esetleges nézeteltérésekért, konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartása és a vendégek biztonsága érdekében az elszállásolási intézmény területén belül. A szálláshelyen hagyott értékekért az üzemeltető és alkalmazottai felelősséggel nem tartoznak.
 • Szállás: Az érkezés napján a szobát vendégeink 14 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10 óráig el kell hagyniuk. Ettől előzetes egyeztetés alapján tudunk csak eltérni.

A szálláshelyet kizárólag a foglalás és visszaigazolásban szereplő vendégek használhatják. A szállóvendégek nem jogosultak vendégeket, családtagokat a kemping terültére, illetve a strand területére beengedni. Erre csak területhasználati díj megfizetése és a Pákász Tanya üzemeltetőjének engedélyével van lehetőség.

Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására mely 22.00 órától - 7.00 óráig. A szállóvendégeket megkérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be. A vendégeknek tilos a szobákban és a közös helyiségekben a berendezés és használati tárgyak áthelyezése, átrendezése, a készülékek javítása és ezekbe bárminemű beavatkozás. Ne használjon villany melegítőt, kávéfőzőt, merülő forralót a szobájában!

Amennyiben a vendég időlegesen elhagyja a szobát köteles elzárni a vízcsapokat, villanykapcsolót lekapcsolni, az ablakokat, teraszajtót bezárni. Ne hagyjon semmilyen elektromos készüléket bekapcsolva őrizetlenül a szobában.

A szabályok be nem tartása miatt keletkezett bárminemű kárt a szállóvendégek kötelesek megtéríteni.

 • Strand használat: A Park Strand eszközeinek, berendezéseinek nem rendeltetésszerű használata;

nyitva tartási idejének, és/vagy Házirendjének figyelmen kívül hagyása, megsértése esetén a Strand használatának lehetőségét megvonjuk, illetve jogosultak vagyunk a további szálláshely szolgáltatást is megtagadni!

 • Tűzvédelem: Az épület teljes területén dohányozni, füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt hely került kijelölésre. Dohányozni a kemping területén kizárólag a kijelölt helyen van lehetőség.
 • Tűzrakás, bográcsolás: Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken lehet, a mindenkori tűzvédelmi szabályoknak megfelelően (tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok a tűz mellől eltávolítva). Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, meg kell győződniük arról, hogy a tüzet véglegesen eloltották ! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl.: műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos !
 • A kert és épületek zárása: Eltávozáskor és éjszaka kérjük a szobákat, a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni. A szálláshoz kapcsolódó, vendég részére átadott kulcsok elvesztése esetén a vendég köteles azt haladéktalanul jelezni a recepción, s annak árát, illetve a zárcsere költségét a vendég köteles megtéríteni. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot/kulcsokat a szállásadó részére a recepción le kell adni.
 • Háziállatok: A kemping területén házi- és egyéb állat előzetes egyeztetés alapján hozható be. Az állatokért, az ebből eredő esetleges balesetekért és károkért kizárólag az állat gazdája, az állatot a szálláshelyre behozó személy a felelős.
 • Parkolás: Az autókkal, gépjárművekkel kizárólag a vendégek részére kijelölt parkolóhelyen lehet parkolni. Kérjük, hogy járműveikkel úgy parkoljanak, hogy az a többi jármű és vendég szabad mozgását/parkolását ne akadályozza. A parkoló gépjárművekben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállalunk!
 • Berendezési tárgyak használata: Kérjük, hogy a berendezési tárgyakat kizárólag rendeltetésszerűen  használják!. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, estleges balesetekért a tárgy használója tartozik felelősséggel. A dekorációs és tájékoztató célt szolgáló tárgyakat, képeket kérjük ne vegye le a helyéről ! Az épületben lévő berendezési és használati tárgyakat (pl.: ágy, ágynemű, matrac, TV) ne vigyék ki az épületből. A vendég egyetért azzal, hogy az ott tartózkodása idején a szobába szükség esetén beléphessen karbantartó, szerelő.
 • Takarítás: A szállást a vendégek tisztán kapják meg és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra. Ehhez minden eszköz biztosítva van ( felmosó szett, partvis, lapát).
 • Szemét elhelyezése: A háztartási szemét gyűjtése a szobákban és a közös helyiségekben elhelyezett szemetesben lehetséges. Amennyiben ezek megtelnek az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük jelezzék ezt a kemping személyzetének, akik intézkednek a szemetes kiürítéséről és újabb, üres szemeteszsák elhelyezéséről. Műanyag palackokat a kijelölt PET palack gyűjtő edényekben kérünk gyűjteni!
 • Étkezés: A kemping területén önállátásra alkalmas teljesen felszerelt konyha található. A konyhai eszközök használata során azok épségének megőrzése a vendégek feladata. A konyhai eszközöket azok használatát követően tiszta állapotban kell visszahelyezni a konyhai tárolókba.

A szálláshelyen az étkezésre az étkező helyiségek használhatóak, továbbá a szobákban lehetséges étkezni. A szobákban semmiféle konyhai eszköz (pl.: vízforraló, főzőlap) nem használható.

 • Kert: A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a kert tisztaságára, a növények épségére. A játszótéren található játszóeszközöket mindenki kizárólag saját felelősséglére használhatja.
 • Mint minden háztartásban a szálláshelyen is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy vagy meghibásodik. Amennyiben valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komolyabb károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni. Abban az esetben, ha a vendég megsérti a házirend szabályait, az üzemeltetőnek jogában áll elállni az elszállásolástól és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó megegyezéstől még annak lejárata előtt.

 

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk a Pákász Tanyán!

Házirend letöltése